ताजा पोस्ट :

Advertisement

1

शिवपुरी अनलाइनमार्फत  शुभकामना (शेयर) बाँड्नुहोस्

आफ्नो पूरा नाम थर, ठेगाना, पेशा व्यवसाय या आफ्नो राजनीतिक तह क्षेत्रमार्फत आफ्नो शुभकामना भ्वाइस लेखी पठाउनुहोस् । नैतिक, सामाजिक समर्थनका साथ सल्लाह सुझावसहित सक्दो आर्थिक सहयोगको अपेक्षा

 • शुभकामना सहयोग
 • व्यक्तिगत रु २,५००/-  
 • कम्पनी एवं संस्थागत ५,०००/-

व्यवसायिक बिज्ञापन 

वेभसाइट टप हेडर स्पेश विज्ञापन शुल्क

(610 Pixel  = Wide 610 pixel * Height 70 Pixel ) OR Wide 8.472 Inches and Height 0.972 Inches)

 • रु ३६,०००/- वार्षिक
 • रु २४,०००/- अर्धवार्षिक
 • रु १५,०००/- त्रैमासिक
 • रु ५,०००/- मासिक 

 होम पेज Middle स्पेश बिज्ञापन शुल्क

1140 Pixel  = Wide 1140 pixel * Height 100 Pixel ) OR Wide 15.833 Inches and Height 1.389 Inches)

 • रु २४,०००/- वार्षिक
 • रु १८,०००/- अर्धवार्षिक
 • रु १२,०००/- त्रैमासिक
 • रु ३,०००/- मासिक

 होम पेज Right स्पेश बिज्ञापन शुल्क

280 Pixel  = Wide 280 pixel * Height 149 Pixel ) OR Wide 3.889 Inches and Height 2.069 Inches)

 • वार्षिक रु १२,०००/-
 • अर्धवार्षिक रु ९,०००/-
 • त्रैमासिक  रु ६,०००/-
 • मासिक   रु ३,०००/-

 इमेल : digitalictmedia@gmail.com

सीधा सम्पर्क :9851093493  

प्रमोटर सदस्यता सहयोग

वार्षिक रु ५,०००/-

आजीवन २५,०००/-